Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Analys för bättre affärer

Stabila affärer kräver flexibilitet i innovationsutvecklingen. Stort utrymme för innovativa affärsmodeller kombineras med tydliga mål och strategier. Redan i konceptfasen läggs grunden för framgångsrik kommersialisering.

  • Enterprise Innovation stöttar etreprenörsledda och mindre företag i affärsutveckling genom analyser, utbildningar och coachning.

 

Vår kärnverksamhet är analyser och utvärderingar och vi lägger stort fokus på att förstå omvärlden och användarens behov.

Ei-modellen för analyser med fokus på Användare och Omvärld ger de interna processerna skjuts så att Dina produkter når marknaden i rätt tid. Enterprise Innovation ger Dig utbildning och support för att Du ska dra full nytta av nya arbetssätt.

Vårt erbjudande

En god idé som fyller ett behov och kommer till användning är en innovation. Enterprise Innovation hjälper Dig som Entreprenör till Innovativa lösningar för bättre affärer. Med mångårig erfarenhet från såväl internationella affärer som småskalig utveckling kan våra konsulter hjälpa Dig att snabbare nå ut med Dina erbjudanden och produkter.

  • Våra precisa analyser hjälper Dig att sätta projekt på spåret
  • Vi ger support för att stötta Dig och Dina chefer och medarbetere
  • Vi ger utbildning och kompetensutveckling som stärker Din organisation

Analysen gör skillnaden

Precisa analyser från start sätter Dina affärs- och innovationsprojekt på spåret. Genom en väl avvägd kombination av analyser, support och anpassade utbildningar bidrar vi till att utveckla Dig och Dina medarbetare. God analys och bra metoder är mest sunt förnuft och Enterprise Innovations metoder leder till att organisationen i fortsättningen själv utvecklar affärer och innovationer effektivare.

Läs mera

 
 

Om oss

Enterprise Innovation har en gedigen bakgrund från såväl småföretagande som industri och offentlig sektor. Vi bygger vår framgång på relationer och samverkan i ett ”Business Ecosystem”.

I vår strategi för CSR ingår krav på såväl miljömässigt ansvarstagande, etiska mål och socialt engagemang. Vi medverkar aktivt i arbete för mångfald i arbetslivet och vi arbetar på ideell basis i mentorsprogram för företag under utveckling. Hållbarhet, mångfald och cirkulär ekonomi är andra begrepp som väl speglar vår vision.

Vårt stora intresse för att utveckla relationer och ledarskap innefattar även träning av hundar och hundägare. I bifirman Canine Treat samlar vi våra resurser riktade till hundägare deras bästa vänner.

Läs mera

 
 

Noterat


Senast publicerad: 161023 | Powered by SiteSmart